Streng of liefdevol?

God ziet alles wat je doet!

'God ziet alles wat je doet!' Dat werd mij vroeger nog wel eens gezegd als ik iets verkeerds deed. Ik vond dat nooit echt positief klinken en het gaf me een verkeerd en vervelend beeld van God. Ik zag hem als een strenge, straffende man en niet als een liefdevolle vader die het beste met mij voor heeft.

Dat beeld is later gelukkig veranderd. Ik ging beseffen dat God helemaal niet boos met zijn vingertje wijst als ik iets verkeerd doe. Hij wil mij niet straffen, maar heeft juist het beste met mij voor. Hij kent me heel goed, beter dan wie dan ook en wil mij geven wat ik nodig heb. Dat blijkt ook wel uit de volgende teksten die Hij ons in de Bijbel geeft:

  • ‘Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd.’ (Psalm 139)
  • ‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen.’ (Jeremia 5)
  • ‘Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.’ (Mattheüs 7)
God zal voor je zorgen

Deze teksten zeggen heel veel over God en ons, mensen. God weet alles van ons. Waar we zitten, waar we staan, wat we doen of wat we denken. Hij heeft je gemaakt en zal voor je zorgen. Waar je ook mee zit, je kunt er altijd mee bij hem terecht. Want Hij wil je vader zijn.

Dat is toch gaaf om te weten? Dat er iemand is waar je geen enkel geheim voor hoeft te hebben. Hij weet toch al alles van je. Hij kijkt niet boos op je neer, maar is blij met je en houdt onvoorwaardelijk, ongelooflijk veel van je.

God ziet dus alles wat je doet. Ben jij blij met zo’n God? Ik wel.

Meer leren over God?

Probeer Alpha Youth!