Zijn populariteit en geld belangrijk?

Op de middelbare school wilde ik altijd populair zijn. Of dat nou ten koste van anderen ging of niet. Ook wilde ik belangrijk zijn, veel geld hebben en een goed leven leiden. Ik dacht totaal niet na over wat God van al die dingen vond en het kon me ook niet schelen. Ik deed gewoon mijn eigen ding.

Misschien herken je dit wel. Dat je populair wilt zijn en veel vrienden wilt hebben. Dat je graag veel geld zou hebben om mooie dingen te kopen. Dat je wilt dat anderen naar je luisteren en je belangrijk vinden. Weet je dat Jezus dit soort dingen ook kon krijgen? Hij hoefde daar maar één ding voor te doen. Lees maar mee in de Bijbel:

Mattheüs 4, vers 1-11:
“Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.” Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.” Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.” De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.” Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.”

Jezus’ lichaam was ontzettend zwak. Hij had veertig dagen niet gegeten en krijgt de kans om brood te eten. Toch weerstaat hij deze verleiding. Dat is toch ongelooflijk knap. Ik zou dat nooit kunnen. En ook aan de andere verleidingen geeft Hij niet toe, hoe aantrekkelijk ze ook zijn.

Voor mij is dit een belangrijke tekst. Het laat zien dat Jezus een mens was, net als ik, die ook verleidingen tegenkomt, maar Hij geeft er niet aan toe. Hij is niet geïnteresseerd in zulke aardse dingen als eten, rijkdom of macht. Hij heeft ons het goede voorbeeld gegeven en wij kunnen dat proberen te volgen. Dan mogen we er op vertrouwen dat God voor ons zorgt, net als Hij dat bij Jezus deed.

Wil jij, samen met mij, proberen Jezus’ voorbeeld te volgen?

Tim BosmanAuteur: Tim Bosman
Leeftijd: 21 jaar
Hobby’s: Voetbal, Facebook, met vrienden zijn.
Welke levensles wil je iedereen meegeven? A winner never quits, quitters never win.
Geloof je dat er meer is? Ja zeker. Ik geloof in een God die altijd bij me is en voor me zorgt.