Wetenschap in de Bijbel

Het heelal, wat een prachtig fenomeen. Je kunt het gerust als oneindig groot beschouwen. Ik ben geen wetenschapper, maar ik weet wel dat alles in het heelal perfect op elkaar is afgestemd. Het systeem van de zon, de planeten, de kometen… Alles staat met elkaar in verband. Je zal haast gaan denken dat er wel een schepper van dit heelal moet zijn geweest…

Veel wetenschappers geloven dat het leven hier op aarde puur toeval is. De verschillende theorieën die zijn ontwikkeld maken volgens hen het geloven in een God ouderwets en overbodig. De Bijbel is natuurlijk ook geen handboek voor moderne natuurwetenschappen. Het is een boek dat gaat over de relatie tussen God en de mens. Toch bestaat er geen ander boek die zo oud is waarin zoveel beweringen staan die ook nog wetenschappelijk correct zijn. Dat is best bijzonder, want vroeger wisten ze nog heel veel dingen op wetenschappelijk niveau niet. Ik heb er een aantal op een rij gezet:

De watercyclus
In de 17e eeuw werd de watercyclus ontdekt. Voor de mensen die niet bekend zijn met deze cyclus volgt hier een korte uitleg. We hebben te maken met 3 onderdelen: verdamping, condensatie en neerslag. Door de energie van de zon verdampt er op aarde heel veel water. Wanneer deze waterdamp opstijgt en in de lucht afkoelt worden zij wolken. Als de dampen in de wolken tegen elkaar botsen komen er regendruppels, en op die manier ontstaat er neerslag. In de Bijbel werd deze waterkringloop al veel eerder beschreven, 3500 jaar geleden. In Job 36 vers 27 en 28 staat namelijk: ‘Hij vangt de waterdruppels op‘ (condensatie) ‘en zeeft ze als regen uit de damp‘ (verdamping) ‘Zo valt de regen uit de wolken naar beneden op de mensheid’(neerslag).

‘In de Bijbel staan veel beweringen die wetenschappelijk correct zijn’

Evolutie zon
Ook beschreef de Bijbel 3000 jaar geleden al de evolutie van de zon. In Psalmen 19 vers 7 staat: ‘De zon wandelt elke dag. Aan het ene einde van de hemel komt hij op, en aan het andere einde voltooid hij zijn loop. Alles ter wereld ervaart haar stralende gloed.’ Pas in de 20e eeuw ontdekte de mensheid dat de zon om het midden van de Melkweg heen draait. Mede daardoor zien we de zon elke dag opgaan en ondergaan, zoals in de Bijbel al werd beschreven.

Binnenkant aarde
Naast de watercyclus en de evolutie van de zon staat er in de Bijbel ook hoe de binnenkant van de aarde eruit ziet: ‘De mens weet hoe hij uit de aarde voedsel kan verkrijgen, terwijl diep daar beneden een vuur brandt. (Job 28:5).’ In de 19e eeuw beschouwde de mens deze woorden als onzin, totdat onderzoekster Inge Lehmann in 1936 de binnenste kern van de aarde ontdekte. Zij bewees dat de aarde wel degelijk voor een groot deel uit vuur bestaat. Daarmee bevestigde ze dat de Bijbeltekst als waarheid kan worden beschouwd.

‘Het is een grotere stap om NIET te geloven’

Hoe meer de moderne wetenschap zich ontwikkelt, hoe meer het bewijst dat de vermeldingen die in de Bijbel staan waar zijn. De populaire predikant Tim Keller zei ooit dat het een grotere geloofsstap is om niet te geloven in God, dan om wel te geloven. Het zonnestelsel, de lichtsnelheid, de zwaartekracht, al deze dingen moeten tot op een miljoenste van een miljoenste graad op elkaar zijn afgestemd waardoor leven hier op aarde mogelijk is. Deze wereld lijkt perfect gekozen voor het menselijk leven. Het lijkt erop dat de aarde alleen kan voortvloeien uit de intelligentie van een machtig wezen, omdat de kans verschrikkelijk klein is dat het per ongeluk is ontstaan. Helaas is dit nog niet voor de volle 100% bewijs dat er een schepper moet zijn geweest. Daarvoor hebben we geloof nodig.

Twijfel
Ik heb vaak getwijfeld aan het bestaan van God. Keer op keer probeerde ik met mijn verstand het grote mysterie te verklaren. Meestal lukte het me niet om waterdicht bewijs te vinden, en als ik dacht dat ik bewijs had gevonden bracht het me niet dichter bij Hem. Ik behandelde de Bijbel als een theorieboek, terwijl het een blijde boodschap van God is, die je in de praktijk kan ervaren. Pas toen ik dacht inzag, en Zijn liefde ging ervaren, vielen alle puzzelstukjes voor mij in elkaar. Met alleen kennis gaan we er niet achter komen dat Hij bestaat. Wij zijn zo beperkt in ons vermogen, dat het mysterie van dit leven ons verstand te boven gaat. We hebben geloof nodig. Alleen dan komen we er achter dat God bestaat.

Heb jij een andere mening en/of vragen over dit onderwerp? Je kan al je vragen stellen op een Alpha – Youth en die zitten door heel Nederland! Kom gezellig langs!

Meer over dit onderwerp lezen?