Weet je wat je zingt?

Ben jij je altijd bewust van wat je zingt? Of zing je de teksten vaak makkelijk mee met de gemeente terwijl het nauwelijks tot je doordringt? Dat laatste overkomt mij helaas ook wel eens.

Afgelopen zondag had ik het weer. Ik was in de kerk en zong lekker mee met de band tot ik op een gegeven moment bedacht: wat zing ik nou eigenlijk? We zongen opwekking 630, ‘op elk moment van mijn leven’. In dit lied staan een aantal zinnen die eigenlijk enorm veel betekenis hebben:

“Op elk moment van mijn leven
in voor- of tegenspoed
aanbid ik u, mijn Jezus
en dank u voor uw bloed.”

“Jezus, U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart:
‘ik hou van U’.”

Je leest er misschien makkelijk overheen, maar Jezus aanbidden in voor- of tegenspoed, op elk moment van je leven, dat is nogal een uitspraak. Zo vanzelfsprekend is dat namelijk niet. Of zeggen dat je met heel je hart van Hem houdt, dat is ook niet niks.

Het raakte mij best afgelopen zondag, op een positieve manier. Ik merkte hoe goed het voelde om heel bewust deze woorden naar God uit te spreken. Los van het feit dat mijn zingen niet erg mooi is, houd ik er wel erg van om te zingen. Ik geloof dat er kracht van liederen uit kan gaan als je ze echt meent. Wanneer we zo’n mooi lied zingen krijg ik regelmatig kippenvel en voel ik gewoon Gods aanwezigheid.

Ervaar jij ook Gods aanwezigheid als je voor Hem zingt? Of ervaar je dat juist in hele andere dingen?

Psalm 104: 33 en 34:
“Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef, een lied voor mijn God zolang ik besta.
Moge mijn lofzang de Heer behagen, zoals ik mijn vreugde vind in hem.”

Tim BosmanAuteur: Tim Bosman
Leeftijd: 21 jaar
Hobby’s: Voetbal, Facebook, met vrienden zijn.
Welke levensles wil je iedereen meegeven? A winner never quits, quitters never win.
Geloof je dat er meer is? Ja zeker. Ik geloof in een God die altijd bij me is en voor me zorgt.