Wat moet je bidden?

Bidden kan soms best moeilijk lijken en je kunt je wel eens afvragen: wat moet ik bidden? Zelfs Jezus beste vrienden, zijn discipelen, hadden wel eens moeite met bidden. Daarom vroegen ze aan Jezus om hun een gebed te leren.

Jezus zei:

“Bid daarom als volgt:
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.

God vraagt ons niet om dit gebed uit ons hoofd te leren en zonder na te denken op te zeggen. Het is een voorbeeld van hoe je kunt bidden. In dit gebed zit namelijk alles: aanbidding, vertrouwen op God, vragen om hulp en om vergeving, een roep om bescherming. Voor dit soort dingen kun je ook in je eigen woorden bidden. God waardeert dat.

Vaak vertel ik Hem gewoon waar ik mee bezig ben en wat ik doe op een dag. Ik vraag Hem om vergeving voor de fouten die ik iedere dag opnieuw maak. Ook bid ik Hem om bescherming voor mij en voor de mensen belangrijk voor me zijn. Op die manier kan ik alles bij Hem kwijt en heb ik het gevoel dat ik met een vriend praat. Wanneer je even geen woorden hebt en niet weet wat je moet bidden, kun je altijd terugvallen op het gebed dat Jezus ons leerde.

Misschien heb je nog niet zo vaak gebeden en helpt dit gebed je om dat wel te doen. Ik hoop het. Voel je nooit te slecht om te bidden tot God, want iedereen, wat je ook gedaan hebt, kan altijd bij Hem terecht. Zelfs de grootste moordenaars konden op het laatste moment nog vergeving krijgen voor wat ze gedaan hadden.

In de Bijbel lees je het volgende verhaal in Lucas 23, vers 39-43:

Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.

Onderstaand lied is een nieuw lied van Hillsong, het is geïnspireerd door het gebed dat Jezus ons heeft geleerd.

Meer over dit onderwerp lezen?