Volledig vertrouwen op God

Deze zomer ben ik op tour geweest met de Continentals. Dit is een organisatie die met christelijke muziek door Europa tourt en anderen vertelt over God en Jezus. Zoals Jezus de discipelen de wereld in zond om te vertellen over Zijn liefde, gingen wij ook de wereld in. Er was alleen één groot verschil met de discipelen en ons; de bagage.

Toen Jezus nog met zijn leerlingen, de discipelen, was gaf hij hen een opdracht: “Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen. ‘Maar,’ zei hij, ‘trek geen extra kleren aan.’”

Je had onze busjes eens moeten zien. Helemaal volgeladen met koffers, tassen, slaapzakken, luchtbedden, enzovoorts. En waarschijnlijk had jij op vakantie ook een flinke koffer en meer dan genoeg spullen meegenomen. De discipelen moesten het dus anders doen. Het setje kleren dat ze op dat moment aanhadden mochten ze aanhouden, maar verder hoefden ze niks mee te nemen. Geen eten, geen drinken, geen tas, helemaal niets van wat je zou verwachten.

Op deze manier leert Jezus zijn discipelen om volledig op God te vertrouwen. Hij zal wel zorgen voor een slaapplek. Hij zorgt voor je eten en drinken. Je hoeft niet altijd te proberen zelf alles te regelen, maar kunt er op vertrouwen dat God je alles geeft wat je nodig hebt.

Maar daarop vertrouwen is best moeilijk. Ik was niet graag zonder schone onderbroek en sokken op reis gegaan. De discipelen deden het wel. Ik wilde niet zonder slaapzak op pad. De discipelen deden het wel.

Wij, mensen, willen graag zo veel mogelijk zelf alles regelen. We hebben behoefte aan vastigheid en te weten waar we aan toe zijn. Jezus leert ons om niet altijd zelf alles in de hand te willen houden. Hoe moeilijk het ook is, we kunnen voor 100 procent op Hem vertrouwen.

In de Bijbel staat in Mattheüs 7, vers 7 en 8: “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.”

Durf jij volledig op God te vertrouwen en alles van Hem te verwachten?

Tim BosmanAuteur: Tim Bosman
Leeftijd: 21 jaar
Hobby’s: Voetbal, Facebook, met vrienden zijn.
Welke levensles wil je iedereen meegeven? A winner never quits, quitters never win.
Geloof je dat er meer is? Ja zeker. Ik geloof in een God die altijd bij me is en voor me zorgt.