Vervulling met de Heilige Geest

Als er iets is dat ik zowel heel vreemd als geweldig vind, dan is het wel de Heilige Geest. Het bezorgt me de lachkriebels tot spontane huilbuien. Het ene moment ervaar ik het als een grote knuffel, een volgend moment sta ik opeens te dansen. Dat de Heilige Geest in mij woont, vind ik dan ook een bijzonder idee. Hoe zit dat, vervulling met de Heilige Geest?

De komst van de Heilige Geest in de Bijbel was nogal een spektakel: “Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven” (Handelingen 2:2-4). Dit alles klinkt misschien wat vreemd. Windvlagen, vlammen, vreemde talen… wat zegt dit over de Heilige Geest? Ik denk dat het ons iets toont van de onzichtbare kracht, passie en wonderen die Hij teweeg brengt.

De Bijbel spoort aan om vervuld te worden met de Heilige Geest. Hier mag je God eenvoudig weg om vragen door gebed. Het is namelijk aan iedereen beloofd die gelooft in God. Het kan vervolgens heel verschillend zijn wat je ervaart bij de vervulling van de Heilige Geest. Waar men in de Bijbel begon te spreken in vreemde talen, kan je ook opeens losbarsten in gedans voor God. De momenten dat ik de Heilige Geest voor het eerst “ontmoette” weet ik nog goed. Midden in de aanbiddingsmuziek werd ik overvallen door een warm gevoel dat door heel mijn lichaam stroomde. Het besef van Gods liefde voor mij, en mijn liefde voor Hem, was opeens klaar duidelijk. Spontaan stroomden de tranen over mijn gezicht.

De vervulling van de Heilige Geest betekent voor mij dan ook vervulling van liefde, vreugde, passie en rust. Hoewel dit in mijn hoofd vreemd en onverklaarbaar is, blijf ik verlangen naar meer van Gods Geest. Heb jij ook een ervaring gehad met de Heilige Geest? Hoe was dit?

 

ShannaAuteur: Shanna de Geus
Leeftijd: 20 jaar
Hobby’s: Muziek, creativiteit, met vrienden zijn.
Geloof je dat er meer is? Ja. Ik ben nog volop aan het ontdekken, maar ik geloof dat God er is.