‘Door twijfels te delen, ontdek je dat je er niet alleen voor staat’

Roland Bruining vulde de enquête over twijfels in, die EO BEAM en Alpha – Youth onder jongeren hebben uitgezet. Daaruit blijkt dat tachtig procent van de jongeren weleens twijfelt. We belden Roland op voor een echt gesprekje: hoe gaat Roland met twijfels om? Met wie bespreekt hij die en hoe gaat hij op zoek naar antwoorden?

Hoi Roland, kun je je even kort voorstellen?
Hoi ik ben Roland, 20 jaar en ik zit in een evangelische pinkerstergemeente. Ik studeer civiele techniek en zit in het 2e jaar. Ik woon in Assen.

Kun je iets vertellen over je opvoeding? Ben je christelijk opgevoed?
Ik ben christelijk opgevoed en ik ga mijn hele leven al naar de kerk. Op mijn 17e ben ik gedoopt en thuis bidden we ’s avonds voor het eten.

Geloof jij dat God bestaat?
Ja, dat doe ik.

‘Af en toe denk ik: is het allemaal wel echt waar?’

Heb jij weleens twijfels?
Ja, af en toe. Dan denk ik: waar ben je mee bezig? Is het allemaal wel echt waar? Maar dat is niet van lange duur. Als ik dat denk, ga ik gewoon wat anders doen. Als ik echt ergens mee zit, app ik mijn vrienden en die geven me dan wel weer goede adviezen.

Bespreek jij je twijfels?
Niet altijd.

Zou je dat graag willen?
Nee, niet echt. Ik blijf er niet weken mee zitten. Het is af en toe. Het duurt nooit heel lang. Soms heb ik ook niet de behoefte om het te delen.

‘Als ik twijfel ga ik bidden en krijg ik weer vertrouwen’

Welke twijfels heb jij voornamelijk?
Is God er echt? Maar als ik daarover twijfel ga ik bidden en krijg ik weer vertrouwen. Het duurt nooit lang.

Heb je ook wel eens diepere levensvragen?
Ja, ik vind het bijvoorbeeld interessant om na te denken of evolutie en het scheppingsverhaal samen kunnen gaan. Ik doe een technische studie dus ben wel geïnteresseerd in die dingen als wetenschap.

‘Ik neem een paar uur per week om antwoorden te vinden’

In hoeverre ga jij op zoek naar antwoorden?
Ik ben weleens bang om met mezelf geconfronteerd te worden. Maar toch neem ik er sowieso wel een paar uur per week voor om antwoorden te vinden. Dat verschilt wel. Als ik tentamenweken heb een stuk minder. Als ik vrije tijd heb, ga ik er meer mee aan de slag. Ik probeer dan te onderzoeken wat de Bijbel over bepaalde dingen zegt en mensen te benaderen met de vraag: in hoeverre klopt dat? Ik vind het ook leuk om ermee bezig te zijn.

Is er in jouw kerk en omgeving genoeg ruimte om deze vragen en twijfels te bespreken?
Ja, op zich wel. We hebben eens in de twee weken een onderwijsavond voor jong en oud. Daar wordt dan uitleg gegeven over een specifiek onderwerp zoals bijvoorbeeld de gaven van de Heilige Geest of de genade van God. En we hebben een jeugdgroep die zo nu en dan samenkomt. Als iemand in die groep ergens mee zit, nemen we daar goed de tijd voor om het te bespreken. Het maakt dan even niet uit dat het afwijkt van het thema van de avond.

‘Door het te delen, ontdek je dat je er niet alleen voor staat’

Je mist niets?
Ja ik mis wel wat jongeren. We zijn nu met een vast groepje van vijf mensen. Het is prettig om met elkaar deze dingen te bespreken want we hebben dezelfde manier van denken en zitten in dezelfde levensfase maar er mogen wel meer jongeren bij. De onderwijsavonden vind ik trouwens ook fijn, dan leer je weer van ouderen, zij hebben meer ervaring.

Is het belangrijk dat je samen met anderen vragen en twijfels kunt bespreken?
Ja, je hoort dat anderen ook met dezelfde soort vragen zitten en dat is wel een goede bevestiging. Door het te delen hoor je dat je er niet alleen voor staat en dat je niet de enige bent met problemen. Je kunt elkaar dan bemoedigen. Het is goed om een extra moment met elkaar te hebben naast de zondagochtend. ‘s Zondags heb je een vast ritme: je gaat naar de kerk, drinkt een kop koffie en gaat weer naar huis. Tijdens zulke avonden doe je extra kennis op en neem je meer ruimte om een specifiek onderwerp te bespreken. En iedereen komt ook met diezelfde intentie.

Wil jij meer ruimte in jouw kerk voor jongeren creëren? Neem vrijblijvend contact op met Alpha – Youth, we helpen je graag verder! Mail, stuur een appje of doe een belletje!

Meer over dit onderwerp lezen?