Jezus in andere religies

Het bestaan van Jezus is moeilijk te ontkennen. Niet alleen in het christendom, maar ook in andere religies wordt duidelijk dat Jezus op aarde geleefd heeft. Hoe al die religies tegen Jezus aankijken zal ik in een kort overzicht duidelijk maken.

Joden:
De joden zien Jezus vooral als een wijze man, maar niet als zoon van God. In zijn tijd noemden veel mensen hem rabbi, wat zoiets betekent als leraar. Hij had veel Bijbelkennis en sprak over het koninkrijk van God. Dat laatste vonden de Romeinen niet fijn, want zij zagen dat als een aanval op hun koninkrijk. Ze waren bang voor een opstand onder de leiding van Jezus. Daarom zorgden ze ervoor dat het volk Jezus wilde vermoorden. Volgens de joden stond Jezus niet op uit het graf.

Islam:
Volgens de islam zijn er duizenden profeten geweest die allemaal hetzelfde geloof brachten. De laatste profeet was Mohammed die de openbaringen van God (Allah) kreeg. Jezus is volgens de moslims één van de profeten voor Mohammed, net als Abraham Mozes en David. Islamieten geloven ook niet in de kruisdood.

Atheïst:
Voor sommige atheïsten was Jezus een gewoon mens. Niet veel meer dan een joodse leraar. Hij kon geen wonderen doen en was geen God. Zij zien de verhalen over Jezus’wonderen als mythes. Andere atheïsten geloven helemaal niet dat Jezus bestaan heeft.

Hindoeïsme:
Ook bij het hindoeïsme zijn de gedachten over Jezus sterk verdeeld. Sommigen zien hem als een gewoon mens dat bestaan heeft. Anderen noemen hem een spirituele leraar en sommigen geloven dat Jezus India bezocht heeft en daar het hindoeïsme bestudeerd heeft. Er zijn zelfs hindoes die zeggen dat Jezus een incarnatie van God op aarde was, een avatar.

Christendom:
Hét grote verschil met al die andere religies is dat christenen geloven dat Jezus de zoon van God is. Hij verrichtte wonderen en vertelde gelijkenissen. Uiteindelijk stierf Hij aan het kruis en schold Hij onze zonden weg. Op die manier werd de relatie tussen God en mensen weer hersteld. Na drie dagen stond Jezus op uit het graf en versloeg hij de dood.

Er zijn dus allerlei verhalen over Jezus. Wat geloof jij?

 

 

Tim BosmanAuteur: Tim Bosman
Leeftijd: 21 jaar
Hobby’s: Voetbal, Facebook, met vrienden zijn.
Welke levensles wil je iedereen meegeven? A winner never quits, quitters never win.
Geloof je dat er meer is? Ja zeker. Ik geloof in een God die altijd bij me is en voor me zorgt.