Houd Jezus wel van mij?

Het kan zijn dat je soms denkt dat God niets met jou te maken wil hebben. Je doet allemaal dingen verkeerd en je leven is een puinhoop. Dan zie je die ene jongen of dat ene meisje die zo netjes lijkt te leven en het goed voor elkaar heeft. Houdt Jezus meer van hen dan van mij?

In de tijd van Jezus waren er Farizeeën en Schriftgeleerden. Dit waren belangrijke leiders van de joden die het geloof zuiver en goed wilden houden. Daarom verzonnen ze naast de wet van God nog een enorme hoeveelheid andere wetjes en regeltjes. De bevolking keek heel erg op tegen deze mensen die zo goed leken.

Toch ging Jezus liever met andere mensen om. Lees maar in de Bijbel in Marcus 2 vers 15 tot 17:

“Op een keer was hij (Jezus) bij Levi thuis uitgenodigd voor een maaltijd, samen met zijn leerlingen en een groot aantal tollenaars en zondaars, want velen van hen volgden hem. Toen de farizeese schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: ‘Eet hij met tollenaars en zondaars?Jezus hoorde dit en zei tegen hen: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Jezus gaat dus om met de tollenaars en zondaars. Deze worden in één adem genoemd, omdat ze voor het volk allebei tot de slechteriken behoorden. Maar Jezus gaat liever met deze slechteriken om dan met de mensen die het allemaal voor elkaar lijken te hebben. De Farizeeën denken zelf te weten hoe het moet en luisteren niet naar Jezus.

Misschien voel jij je af en toe ook een ‘slechterik’. Weet dan dat dat voor Jezus niet uitmaakt. Hij houdt nog steeds net zo veel van je en Hij wil met je in contact komen. Ik weet zeker dat als je veel met God in contact bent je die slechte dingen vanzelf niet meer, of veel minder, doet. Hij is niet gekomen voor de mensen die geen hulp nodig hebben (de gezonde mensen), maar voor de mensen die Hem om hulp vragen (de zieken).

Sta jij er voor open om, hoe slecht je je ook voelt, in contact te komen met God?

Tim BosmanAuteur: Tim Bosman
Leeftijd: 21 jaar
Hobby’s: Voetbal, Facebook, met vrienden zijn.
Welke levensles wil je iedereen meegeven? A winner never quits, quitters never win.
Geloof je dat er meer is? Ja zeker. Ik geloof in een God die altijd bij me is en voor me zorgt.

Meer over dit onderwerp lezen?