Hoe moet je bidden? (Deel 1)

Heb je wel eens gebeden? Ik probeer eigenlijk elke dag te bidden. Soms gaat dit niet erg gemakkelijk, dan vraag ik me af of wat ik bid wel ergens op slaat. Gelukkig staat er dan in de Bijbel een gebed, dit gebed is een voorbeeld dat Jezus geeft als zijn vrienden vragen hoe ze moeten bidden. Mijn vader bidt het altijd hardop voor het avondeten.

We noemen dit gebed vaak het ‘Onze Vader’. Dat komt omdat het gebed zo begint. Als je dit gebed neemt als voorbeeld voor jouw eigen gebed zijn er een paar dingen waar je misschien iets aan hebt. Ik wil in een serie kort dit gebed doorlopen en bij elk onderdeel een kort stukje vertellen.

Het onze vader begint met een stukje over hoe groot God is, die staat even centraal: “Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren. Laat uw nieuwe wereld komen. Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt.” In dit stuk begin je met het bewonderen van God, een spreekwoord zegt ere wie ere toekomt en ik denk dat we God die eer wel mogen geven. Het volgende gedeelte zegt: “laat uw nieuwe wereld komen.” In dit stukje wordt er gevraagd aan God of hij zijn koninkrijk, zijn nieuwe wereld waarin er geen nare dingen meer gebeuren, hier wil maken. Ik denk dat dit zowel in onszelf kan doordat wij meer op Jezus willen lijken en ons goed willen gedragen, maar ook in anderen om ons heen. Met het punt “laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt.” zeg je eigenlijk dat jij wilt dat God jouw leven bepaald. Misschien heb jij een heleboel dingen hebt die je wilt doen, dingen die je wilt halen, zoals voor mij bijvoorbeeld mijn propedeuse.

Door dit te bidden vraag je aan God of hij er voor wil zorgen, of hij het wil leiden. Ik zelf ben erg geneigd om zelf alles te regelen en te doen, ik houd het liefst zelf zoveel mogelijk controle. Daarom vind ik het eigenlijk ook moeilijk om dit zo te bidden. Met het bidden stap ik als het ware van het onderwerp af en laat het aan God over. Ik doe natuurlijk nog wel mijn best, maar in het vertrouwen dat God er mee aan de slag gaat. Als mij dit eenmaal lukt geeft het me veel rust om te weten dat als ik mijn best doe dat God daar mee verder gaat en het zo leid dat het iets goeds wordt. Wat denk jij over bidden? Kun je hier iets mee?

Foto: Content team member Simone