Het geloof als een afstreeplijst

Soms zou ik wel willen dat het geloof een soort afstreeplijstje is. Alsof ik door de supermarkt loop en één voor één de dingen die ik er op heb staan af kan strepen. Dat ik weet: dit en dat moet ik doen om in de hemel te komen. Op die manier wordt het geloof praktisch en blijft het niet zo zweverig.

Maar is geloven echt zweverig gedoe? Moet je je leven lang hosanna en halleluja roepen om in de hemel te komen? Jezus zegt daar in Johannes 17 vers 2 en 3 dit over:
“Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.

Jezus kan ons dus het eeuwige leven geven en wij hoeven alleen te zeggen dat we Hem als de enige ware God kennen. Later zegt hij nog zoiets in Johannes 11 vers 25 en 26:
“Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?

Jezus vraagt aan jou of je in Hem gelooft. Als je daar ‘ja’op kan zeggen is het geloof nog veel simpeler dan een afstreeplijst. Als je vindt dat je vergeving nodig hebt voor wat je gedaan hebt mag je dat bij Hem doen en Hij zal je vergeven.

Het maakt voor God niet uit wat je gedaan hebt en waar je ook maar vergeving voor nodig hebt. Hij zal je nooit afwijzen en bij Hem vind je rust.

Mattheus 11: 28:
“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.

 

 

Tim BosmanAuteur: Tim Bosman
Leeftijd: 21 jaar
Hobby’s: Voetbal, Facebook, met vrienden zijn.
Welke levensles wil je iedereen meegeven? A winner never quits, quitters never win.
Geloof je dat er meer is? Ja zeker. Ik geloof in een God die altijd bij me is en voor me zorgt.