Een Heilige Geest die ons leven stuurt, hoe dan?

Ongeveer tweeduizend jaar geleden heeft Jezus over deze aardbol rondgelopen. Hij heeft mensen doven laten horen, blinden laten zien en hij is zelfs uit de dood opgestaan. Hij heeft de duivel verslagen en de mensen vrijheid gegeven. Dat was allemaal 2000 jaar geleden. Maar… waarom ging Jezus weg? Wat moeten we nu doen?

Toen Jezus weg ging, beloofde Hij iemand anders te sturen; de Heilige Geest en dat heeft Hij ook gedaan. Dat kan je vinden in het Bijbelboek Handelingen, in hoofdstuk twee. De Heilige Geest is een mysterieus personage in de bijbel. Hij zegt niets, maar voor een christen is hij het meest relevant van allemaal! De Heilige Geest is God zelf wie in ons leeft. Nou ja, misschien niet letterlijk, maar hij weet precies wat er in ons omgaat, wat wij denken en wat wij graag willen.

Toeval of…de Heilige Geest!

Hij kent ons, snapt ons en wilt ons heel graag helpen. Soms moeten wij een keuze maken die heel lastig is, of we staan op het punt iets te doen wat niet goed voor ons is, dan grijpt Hij in. Hij kan tot ons spreken, heel zachtjes. Of Hij kan, vaak zonder dat wij het doorhebben, ons overtuigen toch het juiste te doen. Ik moest vorig jaar een studie kiezen, en dat is heel lastig. Ik wist wel dat ik iets met scheikunde wilde doen, maar ik wist niet precies wat. Heel toevallig kwam ik op de Haagse Hogeschool terecht en ik geloof dat dit echt de plek is waar ik op dit moment moet zijn. Op deze manier heeft de Heilige Geest, zonder dat ik het toen doorhad, mijn leven op een positieve manier veranderd.

Je kan misschien denken: dat is toeval! Maar dat geloof ik niet, ik geloof dat God op deze manier vandaag de dag nog tot ons spreekt! Dit is niet de enige manier waarop Hij probeert tegen ons te praten. Een van de talenten die Hij ons geeft is profetie. Hij kan ons dingen laten zien die soms heel duidelijk en soms wat minder duidelijk, een boodschap hebben. Hij doet dat op hele verschillende manieren. Hoe dan? Door bijvoorbeeld in de vorm van een lied dat je spontaan in je hoofd krijgt, of soms een bijbeltekst die spontaan in je gedachten schiet, of een beeld dat je voor je ogen ziet.

Nog een stapje verder: bergen verzetten…kan dat?

Gods Geest stelt ons ook in staat om machtige dingen te doen. Jezus vertelt ons dat wij, als wij God daarom vragen, een berg in zee zouden kunnen laten storten. Nu kunnen ook wij doven laten horen, blinden genezen, en allerlei andere ziektes genezen. Dit lijkt overdreven maar is wel hartstikke waar! Jezus bedoelt hiermee te zeggen dat er niets onmogelijk is!

De Heilige Geest is als het ware Jezus’ plaatsvervanger. Jezus kan niet elk moment op elke plek zijn, maar de Heilige Geest kan dat wel. Hij spreekt tot ons nu Jezus dat niet kan. Hij geeft ons kracht om door te gaan als het moeilijk is en hij stelt ons in staat wonderlijke dingen te doen. Door Hem is niets onmogelijk!

Geloof je het allemaal niet zo? Supermoeilijk te begrijpen eigenlijk, de Heilige Geest! Denk jij dat alles toevallig gebeurt? Of durf je te onderzoeken of er misschien een God bestaat? Op Alpha kun je vrijblijvend al je vragen stellen! Je zit aan niets vast en je hebt gewoon vet goede gesprekken met je leeftijdgenoten! Probeer het!