Negen goede eigenschappen

De vrucht van Geest

Heb je wel eens van de vrucht van de Geest gehoord? Dat zijn negen eigenschappen die een christen bezit. Althans, dat wordt vaak gezegd. Maar als je die negen eigenschappen niet allemaal bezit, ben je dan geen goed christen?

Laten we eerst maar eens kijken naar wat die vrucht van de Geest precies is. Het zijn dus negen eigenschappen die kenmerkend zijn voor het karakter van een christen. Het gaat om: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

'De vruchten van de Geest vormen jouw karakter!'

Dat is een hele rits. Wanneer je in Jezus gelooft en je laat leiden door Zijn Heilige Geest dan zullen deze negen eigenschappen jouw karakter vormen.

vrucht vs zonden

Tegenover de vrucht van de Geest staan de zonden die we doen als we leven zoals we dat zelf willen en niet denken aan Jezus. In de bijbel staat dat zo: ‘Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen.’ (Galaten 5: 19-21)

Leven zonder Jezus brengt dus niet veel goeds met zich mee. Toch zitten er in dit rijtje zonden een heleboel dingen die ik, en jij misschien ook, dagelijks doe. Bijvoorbeeld woede, vijandschap, ruzie en jaloezie. Zijn dat geen dingen waar je, als je niet uitkijkt, dagelijks last van hebt?

Ik vraag me dan wel eens af of ik een goede christen ben. Die negen goede eigenschappen bezit ik lang niet allemaal en ik leef heel vaak naar mijn eigen wil. Noem ik mijzelf dan onterecht een christen?

'Ik kan dat niet allemaal: ben ik dan een slechte christen?'

Moeder Theresa of Nelson Mandela

Als ik goed kijk naar die negen goede eigenschappen, de vrucht van de Geest, dan kan ik niemand bedenken in de hele wereld die al deze eigenschappen had. Mijn moeder niet, de buurvrouw niet, die aardige leraar niet, niemand. Zelfs mensen als Moeder Theresa of Nelson Mandela zullen vast wel eens niet zo vriendelijk of geduldig geweest zijn.

Er is maar één iemand die in alles wat hij deed een goed mens was en dat is Jezus. En juist Hij werd gestraft voor de zonden, de slechte dingen, die alle andere mensen deden. Hij werd gekruisigd terwijl Hij helemaal niets verkeerd deed.

De perfecte christen bestaat niet

En daarom hoef ik niet bang te zijn dat ik geen goed christen ben. Er bestaat namelijk niet zoiets als een perfecte christen. Iedereen maakt fouten en iedereen doet dingen verkeerd. Maar als je iets verkeerd doet wil dat niet gelijk zeggen dat je niet meer goed bent. Doordat Jezus stierf voor onze fouten kijkt God vol liefde naar ons, wat we ook doen.

‘Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.’ (Romeinen 8:14)

Ik wil graag een kind van God zijn. Daarom wil ik proberen steeds meer te leven zoals Hij dat wil. Gelukkig kan ik daarbij Zijn Heilige Geest om hulp vragen. Wil jij ook een kind van God zijn?

Meer leren over de Heilige Geest?

Doe mee met Alpha Youth!