‘Dit leven zit te complex in elkaar: er moet wel een God bestaan’

Tijdens de studie HBO ICT kreeg Thijs van Dam (19) het vak presenteren en iedereen moest om de beurt een presentatie voor de klas te geven. “Ik weet het nog goed: één jongen had het over zijn christelijke studentenvereniging Ichthus en hij nodigde ons uit voor de Passionweek…

Eerst gaf ik daar geen gehoor aan, maar hij vroeg het me daarna nog een keer persoonlijk. Ik had toch eigenlijk niet zoveel te doen rond die tijdstippen en ik dacht: ach, ja waarom niet? Bovendien werd er een gratis hamburger aangeboden.”

‘De Bijbel kan wel goed samen gaan met de wetenschap’

De Passionweek organiseert op Hogescholen colleges (in grote collegzalen) die gaan over vraagstukken over het christelijk geloof. In een college vertelde spreker Reinier Sonneveld over de Bijbel in combinatie met de wetenschap. ”Ik weet nog goed dat de spreker zei dat de Bijbel heel goed met de wetenschap samen kon gaan. Dat was verrassend. Ik heb echt passie voor natuurkunde en biologie. Ik vind het gewoon heel erg interessant allemaal! Zo ben ik… rationeel.

Hij vertelde een verhaal over hoe de schepping waarschijnlijk had plaatsgevonden en die verklaring was eigenlijk heel plausibel. Alles wat er werd gezegd klonk heel interessant en ergens had ik het gevoel dat ze misschien wel de waarheid vertelden.”

‘Ergens kreeg ik het gevoel dat ze de waarheid vertelden’

Thijs wilde meer weten maar na een week was de Passionweek voorbij. ‘Ik ben toen lid geworden van die studentenvereniging Ichthus en die raadde mij aan de Alpha – Students te gaan volgen. Hier kon ik terecht met alle vragen. Het voelde als een warm welkom en ik heb goede gesprekken gehad. Je hoeft je daar niet te schamen over vragen en twijfels. Alles mag je vragen.

Nu, twee jaar later, heb ik nog steeds wel eens zo nu en dan een twijfel maar ik weet gewoon: dit leven zit te complex in elkaar. Als je alleen al naar moleculen kijkt: alles is zo precies en exact. Er is een grotere macht die dit bedacht heeft en in controle heeft.  Voor mij is die macht de God van dit geloof, dit past bij mijn normen en waarden. Ik ben rationeel, maar ik heb iets gevoeld en dat voelde goed. Deze God is te vertrouwen!’

Vragen over het leven? In bijna alle steden is er wel een Alpha te vinden!

Meer over dit onderwerp lezen?