10x de grootste religies van de wereld

Alpha Youth redactie
3 min leestijd
Waar geloof jij in?

10x de grootste religies van de wereld

In Nederland hebben we eigenlijk al jaren één grote godsdienst, namelijk het christendom. Ook de islam ken je vast wel. Maar er zijn in de wereld nog veel meer religies. Welke dat zijn lees je hier.

Deze korte beschrijvingen zijn natuurlijk maar een notendop van wat deze religies echt inhouden. Ik raad je dan ook aan om eens te googelen op de religie waar je meer van wilt weten!

Christendom

Christenen geloven in God en zijn zoon Jezus. Ze geloven dat Jezus de redder van de wereld is en dat hij voor de mensen is gestorven en na drie dagen weer is opgestaan. De Bijbel is voor christenen een belangrijk boek. Hierin wordt alles over deze religie uitgebreid beschreven, zoals bijvoorbeeld de tien geboden.

Islam

De islam gaat uit van het geloof in Allah en zijn profeet Mohammed. Moslims geloven dat de Koran door Allah zelf is geschreven via een engel die de tekst aan de profeet Mohammed gaf. Naast de koran is de soenna, die ook door Mohammed is geschreven, erg belangrijk. Moslims leven volgens bepaalde wetten en regels die je sharia noemt.

Jodendom

Het jodendom is een zeer oude religie. De joden stammen namelijk af van de Israëlieten/Hebreeën. Joden geloven dat er één God is en dat hij ooit een redder naar de wereld zal sturen om vrede te brengen. Het jodendom lijkt wel op het christendom, maar Joden geloven alleen in het oude testament van de Bijbel, dit noemen zij de tora.

Hindoeïsme

Het hindoeïsme heeft niet echt een bekend ontstaanspunt. Eigenlijk is het een verzameling van heel oude volksreligies. Wel zijn er drie grote, bekende goden. Dit zijn brahma, sjiva en visnu. Verder zijn er nog vele andere goden of incarnaties binnen het hindoeïsme. Karma, dharma en samara zijn de drie belangrijke grondgedachten van het hindoeïsme. Hindoes geloven dat alles wat je doet invloed heeft op dit leven, of je volgende leven (reïncarnatie).

Boeddhisme

Het boeddhisme is eigenlijk niet echt een godsdienst, het is meer een manier van leven. Boeddhisten geloven dat het leven onvolmaakt is, maar dat je dat zelf volmaakt kunt maken. Dit kan door je te houden aan het edele achtvoudige pad. Dit zijn een aantal punten die ervoor zorgen dat je een beter mens wordt. Verder zijn er veel overeenkomsten met het hindoeïsme. Ook karma vind je bijvoorbeeld terug bij het boeddhisme.

Atheïsme

Ook het atheïsme is natuurlijk niet echt een godsdienst. Het woord zelf zegt het eigenlijk al! Theos betekent namelijk ‘god’, en a betekent ‘niet’ of ‘zonder’. Eigenlijk staat er dus letterlijk ‘zonder god’, en dat is precies wat het atheïsme is. Atheïsten gaan ervan uit dat er geen god is.

Naast deze grote godsdiensten, heb je ook nog een aantal kleinere, zoals bijvoorbeeld het sikhisme, het bahaïsme, het confucianisme en shintoïsme (en nog veel meer nog kleinere religies!).

Waar geloof jij in?

Onderzoek het bij Alpha Youth!