Tachtig procent van christelijke jongeren heeft geloofstwijfels

Alpha – Youth en EO BEAM hielden recent een onderzoek onder christelijke jongeren over hun geloofstwijfels en levensvragen. Bekijk de uitkomsten van het twijfelonderzoek hieronder!

Klik hier voor het onderzoek

Tachtig procent van de jongeren heeft geloofstwijfels

Gesprekken over twijfels en levensvragen worden nog te weinig gevoerd

Driebergen/Hilversum, 22 februari 2018 – Tachtig procent van de christelijke jongeren in Nederland kent weleens twijfels met betrekking tot het geloof. Zo blijkt uit een onderzoek van Alpha Nederland en EO BEAM onder 875 jongeren.

Opvallend is dat de jongeren meer over zichzelf als christen twijfelen dan over het bestaan van God. De top-5 van twijfels is:

  1. Doe ik genoeg aan mijn geloof? (83%)
  2. Ben ik een goede christen? (81%)
  3. Werkt de Heilige Geest in mij? (68%)
  4. Ga ik naar de hemel? (66%)
  5. Is God aanwezig in mijn leven? (63%)

Andere twijfels zijn: ‘Geloof ik wel echt, want ik voel niks?’,  ‘Wat is het doel van mijn leven?’ en ‘Hoe moet ik bidden?’ Er wordt relatief weinig getwijfeld aan het bestaan van God en de Heilige Geest en of Jezus de Zoon van God is en of Hij wel of niet is opgestaan uit de dood.

‘Jongeren twijfelen meer over zichzelf als christen dan over het bestaan van God’

Jongeren uit evangelische gemeenten twijfelen bovengemiddeld aan de vraag of ze wel een goede christen zijn. Respondenten uit de bevindelijke hoek (Gereformeerde Gemeente, Hersteld Hervormd en Gereformeerde Bond) vragen zich bovengemiddeld af of ze naar de hemel gaan, waarom ze het geloof zo weinig ervaren en hoe ze moeten bidden. De laatste twee vragen gelden ook voor jongeren binnen de Protestantse Kerk Nederland.

Ruimte om twijfels te bespreken
Van de respondenten brengt 67% hun twijfels weleens ter sprake. Ze delen hun geloofstwijfels vooral met vrienden (84%), met God (56%), op hun jeugdgroep/kring (48%) en met hun ouders (36%). De  jongeren die hun twijfels niet aankaarten, geven onder andere aan dat ze niet goed weten met wie en hoe ze hun twijfels kunnen bespreken. Ook zijn er jongeren die hun twijfels niet willen delen en sommige respondenten schamen zich ervoor.

‘Het zou goed zijn als deze onderwerpen hoog op de agenda komen’

Marjolein van Dijk (Alpha – Youth) stelt: “Uit dit onderzoek blijkt dat veel jongeren met essentiële twijfels rondlopen en niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Mijns inziens bieden de uitkomsten van dit onderzoek kerken, jeugdgroepen en ouders de nodige handvatten om in gesprek te gaan met deze jongeren. Ik zie hierin niet alleen een uitdaging voor EO Beam en Alpha – Youth, maar voor iedereen die met tieners en jongvolwassenen te maken heeft. Het zou goed zijn als deze onderwerpen hoog op de agenda komen te staan in geloofsgesprekken met jongeren, maar bijvoorbeeld ook in preken of op jeugdavonden. Er is nog een wereld te winnen!”

Op zoek naar antwoorden
Meer dan de helft van de ondervraagde jongeren (52%) is met enige regelmaat of heel actief op zoek naar antwoorden op hun twijfels en levensvragen. Circa 20% gaat er passief mee om; als ze toevallig informatie tegenkomen, nemen ze die tot zich. De overige jongeren zijn niet op zoek, nemen er geen tijd voor of zijn bang om met zichzelf geconfronteerd te worden. De jongeren die op zoek gaan naar antwoorden, doen dat op de volgende manieren:

  1. Zelf erover nadenken (63%)
  2. Met God – biddend – praten over de twijfels (48%)
  3. In de Bijbel lezen (43%)
  4. Naar lezingen en preken luisteren die over hun onderwerp van twijfel gaan (37%)
  5. Op internet informatie zoeken (28%)

‘Ik hoop dat jongeren steeds meer ontdekken dat twijfels besproken mogen worden’

Veilige plaatsen
“De resultaten laten zien dat jongeren wel degelijk bezig zijn met hun geloofstwijfels, maar dat zij dit vooral alleen doen”, zegt Wilke Stuij (EO BEAM). “Ik hoop dat jongeren steeds meer ontdekken dat hun twijfels besproken mogen worden. Het is tijd dat de schaamte rondom dit onderwerp afneemt. Om dit te bereiken is het belangrijk dat gezinnen, gemeenten en vriendengroepen veilige plaatsen zijn waar de jongeren én hun twijfels niet worden veroordeeld.”

Levensvragen
Twintig procent van de respondenten heeft geen geloofstwijfels. Aan hen is gevraagd: ‘Over welke levensvragen denk jij na?’. Hun drie belangrijkste levensvragen zijn: ‘Wat is het doel van mijn bestaan?’, ‘Waarom is er ziekte en ellende in de wereld?’ en ‘Wat is de zin van het leven?’. Van Dijk: “Dat zijn zingevingsvragen waarbij de kerk, EO BEAM en Alpha – Youth jongeren kunnen helpen om antwoorden te zoeken en te vinden.”

‘Bijna een derde ervaart onvoldoende ruimte om twijfels te bespreken’

Ruimte om vragen te stellen
Circa 43% van de jongeren ervaart voldoende ruimte om hun levensvragen en twijfels in de kerk te bespreken. Bijna een derde van de jongeren geeft aan dat er onvoldoende ruimte is; 18% geeft aan dat er wel ruimte is, maar niet genoeg en 11% ervaart helemaal geen ruimte om dit in de kerk te bespreken. Voor 22% geldt dat ze niet weten of er ruimte is en de overige 5% gaat niet naar een kerk. Jongeren die nu geen of onvoldoende ruimte ervaren, hebben wel behoefte aan het bespreken van hun twijfels. Zo geeft 98% van de jongeren aan dat ze graag ervaringen van anderen horen over geloven en twijfelen. Ongeveer 70% zou graag met een groep leeftijdsgenoten over twijfels praten en 66% heeft behoefte aan iemand in de omgeving die geïnteresseerd is in zijn of haar twijfels en levensvragen. Ook een jongerendienst en een discussieplatform worden toegejuicht.

Onderzoekspopulatie
Aan het onderzoek deden 875 jongeren mee. Het merendeel (85%) is tussen de 15-23 jaar, 83% meisjes en 17% jongens. Van hen blijkt 95% christelijk opgevoed te zijn en 5% niet. Circa 88% van de ondervraagden geeft aan in God te geloven, 3% gelooft niet en 9% weet het niet. De meerderheid (73%) gaat wekelijks naar de kerk. Van hen gaat 30% naar een evangelische gemeente, 27% naar een PKN-gemeente, 23% naar CGK, NGK of GKV en 14% naar een bevindelijke kerk (Gereformeerde Gemeente, Hersteld Hervormd en Gereformeerde Bond). Ongeveer 28% bezoekt een middelbare school, 22% zit op het mbo, 32% gaat naar een hbo en 18% zit op de universiteit. Het onderzoek is uitgezet onder de achterban van EO Beam (90%) en Alpha – Youth (10%).

Meer informatie of een interview?
Neem contact op met: marjolein@alphanederland.org | 0343 – 74 50 70| Of met: wilke.stuij@eo.nl | Bekijk ook ons onderzoeksverslag en onze video.

Over Alpha Nederland
Stichting Alpha Nederland organiseert jaarlijks op circa 1.000 plaatsen laagdrempelige cursussen over het christelijk geloof, waaronder 216 Alpha – Youths die zich richten op jongeren (12-19 jaar). Alpha richt zich op zowel gelovigen als niet-gelovigen. Wereldwijd hebben miljoenen mensen deelgenomen aan de cursus. In Nederland gaat het om honderdduizenden. Kijk voor meer informatie op: alphayouth.nl en alphanederland.org.

Over EO BEAM
EO BEAM is het jongerenmerk van de EO dat jongeren – via verschillende media – wil inspireren om te groeien in geloof en te leven vanuit het voorbeeld van Jezus. Website: beam.nl.

Artikel Nederlands Dagblad – 23 februari

Interview Groot Nieuws Radio – 22 februari