Waarom zingen voor God?

Zingen voor God

Christenen houden van zingen. Samen of alleen, in de kerk of thuis. Op de Alpha avonden nemen wij ook altijd de tijd om samen te worshippen en te zingen. Maar waarom zingen wij eigenlijk voor God? En waar komt die liefde voor zingen eigenlijk vandaan? 

Als je de Bijbel leest, zie je dat er al vroeg in de Bijbel muziek werd gemaakt. Hier een paar voorbeelden: Mozes en Mirjam zongen om God te danken voor de bevrijding van de Egyptenaren bij de Rode Zee. David maakte muziek met zijn harp voor koning Saul, omdat de koning veel woedeaanvallen had en de muziek van David kalmeerde hem. In Genesis 4 wordt er voor het eerst gepraat over muziek: ‘zijn broer heette Jubal: hij werd de stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen’ (vers 21).  

Als je de Bijbel in het Oude Testament random openslaat, heb je een grote kans dat je in het Bijbelboek ‘Psalmen’ terecht komt. Hierin staat een hele grote verzameling liederen. De meeste psalmen zijn geschreven door David en in deze psalmen wordt veel gezongen over blijdschap, liefde en dankbaarheid. Daarnaast lezen we in de Bijbel ook dat er in de tempel werd gezongen (dat staat bijvoorbeeld in psalm 84) en dat er werd gezongen als de Joden samen kwamen.  

Paulus geeft ons dus de opdracht om muziek te maken voor God!

Ik heb ook gezocht naar een Bijbeltekst die wat zegt over zingen voor God. Ik kwam op een tekst uit Kolossenzen 3, namelijk: ‘Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft’ (vers 16). In deze tekst wordt eigenlijk gezegd dat je hart vol moet zijn van God en dat je elkaar hierbij mag helpen. Ook wordt er een oproep gedaan om psalmen, liederen en hymnen (lofzang) te zingen voor God en dat dit door de Heilige Geest wordt ingegeven. Paulus geeft ons dus de opdracht om muziek te maken voor God! Eigenlijk is zingen voor God een manier om bijvoorbeeld dankbaarheid of blijdschap te laten zien aan God en om Hem daarvoor te danken.  

Ik merk dat ik het moeilijk vind om God te aanbidden door alleen te bidden.

Voor mij is zingen een hele goede manier om op een spontane en vrolijke manier God te danken en te aanbidden. Ik merk dat ik het moeilijk vind om God te aanbidden door alleen te bidden. Zingen en muziek maken vind ik dan erg fijn om dichter bij God te komen. Er zijn zoveel verschillende psalmen en liederen: dat zorgt voor veel afwisseling en dat zorgt ervoor dat ik altijd een lied kan vinden die goed past bij het moment. Daarnaast vind ik het altijd fijn om samen met een groep te zingen (bijvoorbeeld in de kerk). Dat zorgt voor verbinding met de andere mensen. 

Wat vind jij van worshippen? En zing je liever alleen of met een groep?